เข้าสู่ระบบผ่านทาง Google

ในวันที่ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 10.00 - 15.00 จะมีการปิดระบบ digital.kurupatana.ac.th

การเข้าใช้งานระบบ ขอให้เปิด web browser ด้วย Chrome หรือ Firefox เท่านั้น